Mateřská škola Břeclav U Splavu

 • Mateřská škola Břeclav U Splavu

Myšičky

Bc. Jana Tihelková
Mgr. Jana Smolíková

Kočičky

Machová Irena
Lucie Polachová

Žabičky

Bc. Věra Esterková
Dagmar Soukopová

Sluníčka

Zdeňka Krutišová
Bc. Karolína Zugárková

Mateřská škola Břeclav U Splavu
je zaměřená na environmentální výchovu a jejím základním záměrem je:

Rozvíjet a podporovat vztah k sobě i druhým, samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte. Vést ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání ve spolupráci s rodiči.
Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu a touhu po poznání, empatický postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, vlastnímu zdraví, přírodě, historii a tradicím.

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Břeclavi, nedaleko řeky Dyje, na sídlišti U Splavu. Provoz trojtřídky byl zahájen v roce 1980, od roku 1994 jsme právním subjektem.

Zřizovatelem je Město Břeclav, které v letech 2005 - 2006 provedlo velkou rekonstrukci, kterou se MŠ zmodernizovala, zateplila a rozšířila o jednu třídu s celkovou kapacitou 100 dětí. Nedílnou součástí je prostorná zahrada s chodníky a umělým kopcem.

V roce 2014 byla přebudována na PŘÍRODNÍ ZAHRADU z dotací EU a Města Břeclavi.

Představujeme se

  Charakteristika školního vzdělávacího programu „Dobrodružství vodníka Pentličky“

  Motto

  „Naším hlavním smyslem života je pomáhat, pomáhat ostatním, pomáhat naší Zemi. A pokud neumíte pomoci, tak aspoň neubližujte!“
  Dalajláma

  Kontakt

  Kontaktní osoby

  • Ředitelka: Zdeňka Krutišová
  • Zástupkyně ředitelky: Bc. Věra Esterková
  • Školník: Vítězslav Prkna

  Kontakty na třídy

  EU, MŠMT

  Naše mateřská škola se zapojila do projektu:

  Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

  Více viz dokumenty ke stažení

  NIDV
  NIDV
  Mateřská škola Břeclav U Splavu
  Textová verzeGrafická verze